Empreses

Per la seva proximitat a Barcelona, Mataró i Granollers, Hotel Restaurant Montaltmar és el lloc ideal per fer presentacions d'empresa, reunions de directius o tota mena d'actes o celebracions. També hi ha la possibilitat d'utilitzar les zones comunes per a les reunions més privades.

L'hotel us facilitarà el material que necessiteu per a l'acte, us organitzarà el servei de cafeteria o d'àpats més indicat i us gestionarà les seves sortides als clubs de golf, tenis o vela, o altres activitats.